Praca

W związku z rozwojem firmy, CMm Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowiska:

 

Szlifierz

Główne obowiązki:

  • ręczne i maszynowe szlifowanie forniru / drewna / MDF
  • dbanie o czystość narzędzi oraz stanowiska pracy

Wymagania:

  • gotowość do pracy w systemie zmianowym
  • umiejętność pracy w zespole
  • wykształcenie zawodowe

Oferujemy:

  • pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
  • stałą pensję + premię uznaniową
  • niezbędne narzędzia pracy

W CV prosimy o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 1 33 poz. 883

Informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Centrum Materiałów meblowych CMm z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy Sądowej 12 41-605, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Centrum Materiałów meblowych CMm z o.o. i będą udostępniane innym odbiorcom,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do Spółki Centrum Materiałów meblowych CMm z o.o. oraz inne podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), art. 6 ust. 1a i 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy w Spółce Centrum Materiałów meblowych CMm z o.o., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody. 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte. Dodatkowo: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: telefon prywatny, e-mail prywatny przez administratora danych Spółkę Centrum Materiałów meblowych CMm z o.o. do kontaktów w celach przeprowadzenia rekrutacji. 2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

Prosimy o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 1 33 poz. 883)." Kontakt