Produkty

 

Front ramowo-płycinowy z drewnianą ramą i fornirowaną płyciną. Przeznaczony do mebli klasycznych.

Konstrukcja produktu:
Front ramowo - płycinowy z ramą drewnianą o szerokości listwy: 65 mm i grubości: 21 mm, tradycyjnym usłojeniu i frezowaną płyciną wykonaną z fornirowanej płyty MDF, usłojonej pionowo.

Materiał i wykończenie produktu:
Drewno oraz MDF fornirowany pokryty lakierami opcjonalnie barwiony i patynowany. Patynowanie - będące elementem wykończenia mającym istotny wpływ na końcowy odcień wybranego koloru - jest procesem wykonywanym ręcznie i skutkuje uzyskaniem indywidualnego wyglądu.

 

Materiał i kolor

/CN.n-000/ Czereśnia naturalna
/CN.b-004/ Czereśnia naturalna barwiona
/CN.b-007/ Czereśnia naturalna barwiona
/CN.b-009/ Czereśnia naturalna barwiona
/CN.b-012/ Czereśnia naturalna barwiona
/CN.b-016/ Czereśnia naturalna barwiona
/DN.n-000/ Dąb naturalny
/DN.b-004/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-005/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-008/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-009/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-010/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-012/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-016/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-017/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-030/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-040/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-050/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-051/ Dąb naturalny barwiony
/DN.b-052/ Dąb naturalny barwiony
/LN.b-009/ Olcha naturalna barwiona
/LN.b-013/ Olcha naturalna barwiona
/LN.b-016/ Olcha naturalna barwiona
/LN.b-022/ Olcha naturalna barwiona
/LN.b-044/ Olcha naturalna barwiona
/LN.b-066/ Olcha naturalna barwiona
/LN.b-077/ Olcha naturalna barwiona
 
 

Dane techniczne

Symbol wersji
wysokość min.
wysokość max.
szerokość min.
szerokość max.
Uwagi / odstępstwa
CS
140
252
196
1000
Konstrukcja płytowa, usłojenie poziome
CG
253
355
253
1000
Płycina wypukła
WO
253
1500
196
700
WK
253
1300
196
700
Wypełnienie: Kratka drewniana
WS4
500
1500
280
700
Drewniany szpros (4) - olcha, brzoza, dąb
WS6
700
1500
280
700
Drewniany szpros (6) - olcha, brzoza, dąb.
ZK
96
1500
96
253
Konstrukcja płytowa, usłojenie pionowe
DR
355
1500
253
700
DR2
1501
2100
253
700
Dwie płyciny, podział wysokości symetryczny
WO2
1501
2100
196
700
Dwie szyby, podział wysokości symetryczny
DG
713
713
495
495
Dostępne wysokości : 713 mm - patrz załączony rysunek
WG
713
920
495
495
Dostępne wysokości : 713 mm, 860 mm, 920 mm - patrz załączony rysunek
CGp
140
355
253
1000
Płaska płycina fornirowana. Do wysokości frontu : 169 mm - listwy poziome ramy < 65 mm
DRp
355
1500
196
700
Płaska płycina fornirowana
DR2p
1501
2100
196
700
Dwie płaskie płyciny fornirowane, podział wysokości symetryczny

/CS/ Czoło szuflady

/CG/ Czoło szuflady garnkowej

/DR/ Drzwi ramowe

/ZK/ Zaślepka (blenda)

/DG/ Drzwi gięte DOSTĘPNE TYLKO DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

/WG/ Witryna gięta DOSTĘPNE TYLKO DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

/WO/ Witryna do oszklenia

/WK/ Witryna z kratką drewnianą

/WS4/ Witryna do oszklenia ze szprosami

/WS6/ Witryna do oszklenia ze szprosami

/WO2/ Witryna do oszklenia

/DR2/ Drzwi ramowe

/CGp/ Czoło szuflady garnkowej

/DRp/ Drzwi ramowe

/DR2p/ Drzwi ramowe

/CS/ Czoło szuflady
/CG/ Czoło szuflady garnkowej
/DR/ Drzwi ramowe
/ZK/ Zaślepka (blenda)
/DG/ Drzwi gięte DOSTĘPNE TYLKO DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH
/WG/ Witryna gięta DOSTĘPNE TYLKO DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH
/WO/ Witryna do oszklenia
/WK/ Witryna z kratką drewnianą
/WS4/ Witryna do oszklenia ze szprosami
/WS6/ Witryna do oszklenia ze szprosami
/WO2/ Witryna do oszklenia
/DR2/ Drzwi ramowe
/CGp/ Czoło szuflady garnkowej
/DRp/ Drzwi ramowe
/DR2p/ Drzwi ramowe

/CS/ Czoło szuflady

Symbol elementu
CS
Wysokość min.
140
Wysokość maks.
252
Szerokość min.
196
Szerokość maks.
1000

/CG/ Czoło szuflady garnkowej

Symbol elementu
CG
Wysokość min.
253
Wysokość maks.
355
Szerokość min.
280
Szerokość maks.
1000

/DR/ Drzwi ramowe

Symbol elementu
DR
Wysokość min.
355
Wysokość maks.
1500
Szerokość min.
253
Szerokość maks.
700

/ZK/ Zaślepka (blenda)

Symbol elementu
ZK
Wysokość min.
96
Wysokość maks.
1500
Szerokość min.
96
Szerokość maks.
253

/DG/ Drzwi gięte DOSTĘPNE TYLKO DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

Symbol elementu
DG
Wysokość min.
713
Wysokość maks.
713
Szerokość min.
496
Szerokość maks.
496

/WG/ Witryna gięta DOSTĘPNE TYLKO DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

Symbol elementu
WG
Wysokość min.
713
Wysokość maks.
920
Szerokość min.
496
Szerokość maks.
496

/WO/ Witryna do oszklenia

Symbol elementu
WO
Wysokość min.
253
Wysokość maks.
1500
Szerokość min.
196
Szerokość maks.
700

/WK/ Witryna z kratką drewnianą

Symbol elementu
WK
Wysokość min.
253
Wysokość maks.
1300
Szerokość min.
196
Szerokość maks.
700

/WS4/ Witryna do oszklenia ze szprosami

Symbol elementu
WS4
Wysokość min.
500
Wysokość maks.
1500
Szerokość min.
280
Szerokość maks.
700

/WS6/ Witryna do oszklenia ze szprosami

Symbol elementu
WS6
Wysokość min.
700
Wysokość maks.
1500
Szerokość min.
280
Szerokość maks.
700

/WO2/ Witryna do oszklenia

Symbol elementu
WO2
Wysokość min.
1501
Wysokość maks.
2100
Szerokość min.
196
Szerokość maks.
700

/DR2/ Drzwi ramowe

Symbol elementu
DR2
Wysokość min.
1501
Wysokość maks.
2100
Szerokość min.
253
Szerokość maks.
700

/CGp/ Czoło szuflady garnkowej

Symbol elementu
CGp
Wysokość min.
140
Wysokość maks.
355
Szerokość min.
253
Szerokość maks.
1000

/DRp/ Drzwi ramowe

Symbol elementu
DRp
Wysokość min.
355
Wysokość maks.
1500
Szerokość min.
196
Szerokość maks.
700

/DR2p/ Drzwi ramowe

Symbol elementu
DR2p
Wysokość min.
1501
Wysokość maks.
2100
Szerokość min.
196
Szerokość maks.
700