Dofinansowanie_FUS

Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zadanie: "Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej"

Tytuł projektu: "Redukcja narażenia pracowników na oddziaływanie czynników pyłowych przy obróbce szlifiersko - polerskiej"

Wartość dofinansowania: 241 000 zł

Wartość całkowita: 332 171,46 zł

Dofinansowanie_FUS